Indústria tèxtil

Indústria tèxtil

Gama de productes per la industria textil i d’adobats.