Soldadura

Soldadura

Productes de Soldadura:

  • Fil per soldadura
  • Electrodes de rutil, bàsics i especials
  • Varilles TIG, autògena i fontaneria
  • Antorxes MIG, TIG i els seus consumibles
  • Soplet, manòmetres, carros portampolles
  • Equips autògens
  • EPIS com guants, caretes manuals i automàtiques, sabates de seguretat, ulleres, mascaretes, etc.
  • Assessorament tècnic