Químics

Químics

Tractament d'aigues
Gama de productes pel tractament d’aigua potable i d’aigües de procés per aigües residuals industrials i urbanes.
Tractament de Piscines
Gama de productes químics per la neteja i manteniment de piscines públiques i privades.
Indústria metal·lurgica i automoció
Matèries primes per la indústria del metall i automoció, decapats i tractaments electroquímics de metalls.

Indústria alimentària
Gama de productes bàsics per alimentació humana i nutició animal.
Detergència
Gama de productes químics per la fabricació de detergents.
Indústria tèxtil
Gama de productes per la industria textil i d’adobats.